Geinteresseerd

 

In het plan voor BuitenStad combineren de ontwerpers SVP stedenbouw & architectuur en Copijn Landschapsarchitecten het beste van twee werelden. De intimiteit van de binnenstad met zijn smalle straatjes en hofjes aan de ene kant, het groen en de natuur van West-Friesland aan de andere. Zo ontstaat een compacte stad waar veel mensen kunnen wonen, maar die door de hofjes en het autovrije karakter toch genoeg ruimte overlaat voor groen, natuur en een goed buitenleven.

 

 

Hoorn is in ontwikkeling en heeft de ambitie om meer ‘stad’ te worden. Eén van de geplande projecten in het toekomstige Stationskwartier is Poort van Hoorn. Hier heeft de Gemeente Hoorn ruimte bedacht voor nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, vlakbij de binnenstad en het grootste stadsstrand van Nederland. 

BuitenStad Hoorn is één van die nieuwe, aantrekkelijke woonmilieus: een groene, zachte en autovrije omgeving met veel groene ruimte voor een kabbelend maar toch stads buurt- en buitenleven. Poort van Hoorn wordt opgevat als visitekaartje van Hoorn: het entreegebied van en naar de binnenstad en een belangrijk regionaal overstappunt voor mensen die met bus en trein komen en gaan. Daarbij wordt hoog ingezet op ‘nieuwe mobiliteit’: minder auto’s, meer openbaar (en elektrisch) vervoer, fietsen, en nieuwe, duurzame vervoersdiensten zoals deelauto’s en samen-reizen apps.

‘Veel aandacht voor water en groen maakt een stad veel leefbaarder en bovendien beter bestand tegen hitte, droogte, extreme regenval. In BuitenStad kom je het groen overal tegen. In hoven en aan gevels, op dak-akkers, terrassen en daktuinen. En natuurlijk: in het mooie groene Singelpark langs het spoor.’

 

We kennen het allemaal: binnensteden die worden ‘overspoeld’ met auto’s en fietsen. Dat gaat niet gebeuren in de nieuwe BuitenStad. Auto’s worden allemaal (half)ondergronds geparkeerd; de parkeerdecks worden ‘verpakt’ in een dikke laag groen. Ook voor fietsen en deelvervoer komt er ruimte in de garages. Zo zorgen we dat er genoeg adem- en leefruimte is voor mens en natuur, in de BuitenStad. Dat je niet op elke straathoek door een brommer wordt aangereden. En dat kinderen veilig kunnen spelen. Meer wandelen, fietsen, steppen en skaten: dat is natuurlijk ook goed voor je eigen gezondheid én voor het klimaat! Win-win voor alles en iedereen. BuitenStad wordt dus vooral ook een gezonde, leefbare stad.

 

 

BuitenStad Hoorn vormt straks samen met de onderwijs- en overige werkfuncties van de ‘campus’ een logische schakel van stad naar buitengebied. De stad Hoorn verkleurt hier van historisch en ‘stenig’ in de binnenstad naar groen en rustiger richting de zuidelijke polders. Ook in het campusgebied zal de komende jaren nog veel worden getransformeerd en heringericht, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan hoogwaardige openbare ruimte en mooie verbindingen van de BuitenStad naar station – en vice versa. Wat nu nog Dampten heet – de Buitenstad-locatie én de Campus – wordt dus in de toekomst in een heel nieuw stuk Hoorn. Met een gezamenlijke, groene singelroute via het Station naar het Julianapark en dus ook andersom: van binnenstad naar BuitenStad.

BuitenStad Hoorn is een verzameling gebouwen op een tapijt of lappendeken van hoven, hofjes en groene tussenstraatjes. De hoven hebben allemaal een eigen karakter en functie. Zo zijn er zijn ‘social courts’, meer gericht op ontmoeting en ‘arrival courts’, meer gericht op mooi aankomen en weggaan. Sommige hofjes hebben een privékarakter, alleen voor de bewoners, met tuintjes en terrassen aan een gezamenlijke binnentuin of -plaats. Anderen zijn juist meer gericht op de gemeenschap en bezoekers. Het hart van BuitenStad is het grote groene Stadsbalkon met een gezamenlijke Buurthuiskamer

(van en voor alle bewoners), grenzend aan een op de parkeergarage aangelegd dakpark met weelderig uitzicht over het groene Singelpark. Op en aan gevels is ruimte voor groen, evenals op daken en tussenniveaus in het plan, waar dat maar kan. Omdat de verbindingen van hof naar hof ook ingericht zijn als groene parkjes/perken en je er geen auto’s tegenkomt, wandel of struin je bijna ongemerkt van de ene hof naar de volgende binnentuin. Er worden veel bomen, struiken, bloemen en klimplanten geplant, die samen een perfecte huis- en kraamkamer vormen voor bijen, vlinders, vogels en vleermuizen.
 

 

 

BuitenStad Hoorn wordt dicht en compact gebouwd – op een relatief kleine footprint brengen we veel mensen en natuur samen voor een zo economisch mogelijk gebruik van de (schaarse) ruimte in Hoorn en in het hele land. De stevige stadswand aan de noordwestkant zorgt voor een aangenaam mild binnengebied met weinig lawaai en wind. Met warmte-koudeopslag en zonnepanelen wordt voorzien in duurzame en zo veel mogelijk ‘eigen’ energie.
Water en natuur worden slim met elkaar in balans gebracht, waardoor de natuur goed kan gedijen, hoosbuien goed kunnen worden opgevangen en de BuitenStad ook in hete zomers genoeg verkoeling biedt. Het autovrije wonen geeft rust en zorgt dat iedereen opgelucht kan ademhalen, in de BuitenStad. Het gebruikelijke getoeter en geraas van de stad is hier ingewisseld voor het getsjilp van mussen en het gekeuvel van buurtgenoten.